SYMULATOR-GRA ON-LINE
połączony z zajęciami aktywizującymi
jest skutecznym narzędziem do zmierzenia się
z problemem podejścia do tematu uchodźców.

CC-by-nc

Syria

01

Syria

Wojna w Syrii to jeden z najbrutalniejszych współczesnych konfliktów.
Afganistan

02

Afganistan

Afganistan to kraj w politycznej, gospodarczej i infrastrukturalnej ruinie.
Libia

03

Libia

Przez lata Libia była zarówno celem jak i krajem tranzytowym dla wielu uchodźców oraz migrantów.
Irak

04

Irak

Kryzys humanitarny w Iraku jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie.

Gra
On-line

Awatar1

  • Dzięki Grze On-line uczniowie mają możliwość wcielenia się w awatara/bohatera mieszkańca Afryki/Bliskiego Wschodu który ze względu na sytuację społeczno-polityczną staje przed koniecznością ucieczki ze swojego kraju (staje się migrantem/uchodźcą).

Decyzje2

  • Uczeń wcielający się w swojego awatara/bohatera podejmować będzie kluczowe i często bardzo dramatyczne decyzje decydujące o jego losie analogiczne do decyzji/wyborów z jakimi mierzą się współcześni uchodźcy.

Konsekwencje3

  • Dokonywane wybory skutkować będą różnymi konsekwencjami dla wybranego awatara/bohatera, złe wybory przerwą udział w grze, dobre doprowadzą do jej szczęśliwego zakończenia.

Kryzys

Kryzys migracyjny z jakim w ostatnich latach mierzy się Europa jest największym tego typu zjawiskiem od czasów II wojny światowej.

Za początek kryzysu uznaje się 2015 rok, ale już wcześniej wzrastała liczba imigrantów i uchodźców przybywających do Europy głównie z krajów Afryki północnej i Bliskiego Wschodu. Kraje z których napływa największa liczba uchodźców to Syria, Afganistan, Irak i Libia. Główną przyczyną masowych migracji były wybuchy konfliktów zbrojnych jak m.in. wojna domowa w Syrii czy też Libii. Krwawe walki zmusiły miliony mieszkańców tych państw do opuszczenia swoich domów i szukania schronienia poza granicami kraju, w szczególności w Europie. Powstanie radykalnego Państwa Islamskiego oraz niestabilna sytuacja polityczna w krajach arabskich również przyczyniły się do tej sytuacji. Europa nie była przygotowana na taką skalę migracji, część krajów Unii Europejskiej kategorycznie odmówiła przyjmowania uchodźców, temat ten stał się narzędziem wewnętrznej walki politycznej a w telewizji i internecie narosło wobec niego wiele kłamstw, mitów i półprawd. Przestano zastanawiać się dlaczego ci ludzi uciekają ze swoich krajów, jak dramatyczne decyzje muszą podejmować aby ratować swoje życie, ile niebezpieczeństw czyha na nich podczas prób przedostania się na teren Unii Europejskiej. Wszystko to przełożyło się na postawy młodzieży szkolnej które dalekie są od wartości opartych na europejskim dziedzictwie kulturowym.